Arcangel Sant Rafel

Menjador

Horaris

Educació Infantil: 12h
Educació Primària i ESO: 13h

Decàleg del Menjador

  • Ens rentarem les mans abans d'anar a dinar
  • Farem fila per entrar al menjador, sense empentes
  • Seurem a la taula tranquils i amb la posició correcta
  • Utilitzarem un to de veu suau i agradable
  • Farem un ús correcte dels coberts i utilitzarem el torcaboques
  • Menjarem de tot i amb un ritme correcte
  • Rosegarem bé els aliments, amb la boca tancada, i no parlarem amb la boca oberta
  • Vigilarem que no caigui menjar fora del plat
  • Demanarem les coses amb educació i donarem les gràcies
  • Col·laborarem en les tasques pròpies del menjador