Arcangel Sant Rafel

Notícies

Carta a les famílies nº 5 - Gener 2021

21/01/2021
Carta a les famílies nº 5 - Gener 2021

CARTA A LES FAMÍLIES: Viure en pau i promoure-la

  • Jesús, quan va enviar els seus deixebles en missió, els va dir: «Quan entreu en una casa, digueu primer: “Pau en aquesta casa”. Si allí hi ha algú que n’és digne, la pau que li desitgeu reposarà damunt d’ell; si no, tornarà a vosaltres» (Lc 10, 5-6). Donar la pau és al centre de la missió dels deixebles de Crist. I aquest oferiment està dirigit a tots els homes i dones que esperen la pau al mig de les tragèdies i la violència de la història humana. La “casa” esmentada per Jesús és cada família, cada comunitat, cada país, cada continent, amb les seves característiques pròpies i la seva història; és sobretot cada persona, sense distinció ni discriminació. També és la nostra “casa comuna”: el planeta en el qual Déu ens ha col·locat per viure i al qual estem cridats a cuidar amb interès. Per tant, aquest també és el meu desig a l’inici del nou any: “Pau en aquesta casa”.

Missatge del Sant pare Francesc, per a la celebració de la

52a Jornada Mundial de la Pau.

Amics i amigues,

  Gairebé tots desitjam, des del més profund del nostre ésser, la pau. Malgrat tot, són continus els trencaments de la pau entre els diferents pobles del món. No és gens fàcil la tasca de cercar solucions adients per assolir-la. Hi ha molts obstacles. Per tant, defensar, afavorir, desenvolupar la llibertat dels individus... és propiciar l’estima cordial entre les persones.

Per tot això i més,  pau és una paraula clau a les nostres vides, una paraula que promou uns valors que guien la vida de cadascun de nosaltres.

Avui dia,  vivim en una societat de tendència cada cop més individualista, violenta i tancada; davant aquesta realitat, es fa evident la necessitat d’educar les persones en uns valors que ens guiïn cap a una cultura de solidaritat i respecte.

 

Amb la convicció que la pau és un do, però també una tasca, una responsabilitat, aleshores, si la promovem a l’entorn, la trobarem en nosaltres mateixos... Caminem amb pas ferm cap a aquesta direcció, i ara més que mai, en aquests moments tan complicats que ens toca viure.

La pau interior implica tranquil·litat absoluta, calma interior, relaxació, benestar, equilibri emocional, etc. Són aquestes algunes de les paraules clau que apareixen en totes les definicions de ‘pau interior’. Però la pregunta seria: Com s’arriba a aquest estat d’equilibri ? 

Segons els experts, el primer que hem de saber, per poder aconseguir-la, és que cada persona és un món: no existeix un únic mètode per aconseguir aquest equilibri emocional que es traduirà en pau interior, és una qüestió molt personal. Per aconseguir-la, hem de tenir present que cal:

  • Fugir de les persones que et fan mal, que no et respecten.
  • Acceptar els teus defectes
  • Treballar els teus pensaments positius.

 

Són uns consells que poden ser importants i servir per a totes les persones, independentment de les seves circumstàncies i del seu nivell d’empatia i sensibilitat.

Us deixam  aquesta frase, la qual és prou clara:

Quan les coses canvien dins teu, les coses canvien al teu voltant.
- Desconegut-

 

                                                       Equip de Pastoral.

Col·legi Sant Vicenç de Paul(La soledat)

 

 


 

INFORMACIÓ

 

En el mes de gener celebram Sant Antoni, Sant Sebastià, Jornada de la Pau…

Encara que amb portes semitancades, a nivell d’aula hem celebrat Sant Antoni amb mascaretes de dimonis i llonganisses i botifarrons virtuals.

Igualment Sant Sebastià, patró de Palma; l’any que ve, si Déu ho vol, celebrarem amb una gran “bicicletada” fins a Son Moix.

Divendres 29 celebrarem la Jornada escolar per a la Pau, treballant de manera més discreta però igualment intensa per educar els alumnes a ser constructors de pau per tot arreu.

Per a qualsevol cosa ens trobareu al telèfon i als correus habituals.

 

EQUIP DE DIRECCIÓ